Kauhajoen valokuva-aarteet (9806)

 

 

 

Projektin eteneminen
Miten aarteenetsijät toimivat?
Miten onnistuttiin?
Toteuttajat

Liite loppuraporttiin


Projektin eteneminen

Kauhajoen museolla järjestettiin heinäkuussa 1998 Vanhat valokuvat –viikko. Siitä sai alkunsa ajatus ryhtyä keräämään talteen vanhoja kuvia Kauhajoen kylistä.

Osasimme ounastella, että keräys tulee olemaan työläs. Ja toteutuakseen riittävän laajana mukana keräyksessä olisi oltava useampia ihmisiä. Siksi syntyi idea etsiä kylistä henkilöt, jotka toimisivat omalla alueellaan valokuvien ja niihin liittyvien tietojen kerääjinä sekä samalla yhdyshenkilöinä museolle päin.

Kulttuuriyhdyshenkilöitä alettiin etsiä paikallislehtien avulla ja kyläkaupoille lähetettiin ilmoituksia. Lisäksi paikkakunnan kyläagenteilta kyseltiin kirjeitse heidän mahdollisesta kiinnostuksestaan asiaan.

Tutustumis- ja koulutusiltaan tuli 9 henkilöä. Projekti pääsi alkamaan kesällä, joka niin kerääjille kuin kyläläisille oli kiireistä aikaa. Moni yhdyshenkilö ehtikin käynnistää kuvien kokoamisen vasta syksyllä, jolloin aikataulussa oli jo kerätyn materiaalin siirtäminen tietokoneelle sekä skannaus.

Miten aarteenetsijät toimivat

Sovittuaan etukäteen tapaamisajan kuvien lainaajan kanssa kerääjä saattoi viipyä puolikin päivää kuvien tarinoita kuunnellen. Tavallista oli, että kuvien omistaja totesi alkajaisiksi: "Ei meillä ole sellaisia kuvia, aarteita ainakaan. Löysin kuitenkin yhden tällaisen, kävisikö se?". Kun ensimmäinen otos - yleensä jokin merkkipäiväkuva - näytettiin, oli helppo suostutella talonväkeä etsimään lisää kuvia. Näin saattoivat löytyä myös ne vanhimmat albumit ja kenkälaatikot, jotka sisälsivät kiinnostavimmat valokuvat.

Vanhan valokuvan taustatiedot ovat kaiken aikaa vaarassa kadota unohduksiin. Aarteenetsijän tärkeänä tehtävänä oli kirjata muistiin saatavilla oleva tieto omaan kaavakkeeseensa, joka kulki kuvan kanssa samassa kuoressa museolle jäljennöskuvattavaksi. Museolle jäi alkuperäiskuvasta sekä negatiivi että paperikuva, ja alkuperäinen palautui omistajalleen.

Miten onnistuttiin?

Hyvän yhteistyön tuloksena saimme noin 3000 kuvajäljennöstä ja noin 700 lasinegatiivia digitaaliseen muotoon museon sähköiseen arkistoon. Olemme siirtäneet kokoelman tietokantaan, jossa se on helposti esimerkiksi tutkijoiden käytettävissä.

Toteuttajat:

Kauhajoen Museoyhdistys ry: • Kari M. Alhainen • Hely Alhainen • Mika Ahonen (www-tietokanta) • kylien kulttuuriyhdyshenkilöt

Kauhajoen mediakeskus (verkko- ja Internet-palvelut)

Kauhajoki-Seura

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo

Euroopan Unioni LEADER II

 

Liite loppuraporttiin

15.08.2000
Kauhajoen valokuva-aarteet (9806)

Yhteenveto

Huhtikuu: Hakemus 20.4.1999

Kesäkuu: Projektiryhmän kokous museolla 17.6.1999

”Oletko kiinnostunut historiasta? Tule keräämään aarteita”. Yleisönosastokirjoitus Suupohjan Seudussa 22.6.99 ja Kauhajoen Kunnallislehdessä 23.6.99.

Kirje Kauhajoen alueen kyläagenteille 28.6.99.

”Wanted” A4 –kokoiset paaluilmoitukset lähetetty yhdeksään kyläkauppaan 30.6.1999.

Heinäkuu: Päätös 5.7.1999

Ohjausryhmän järjestäytymiskokous kunnanviraston edustuskabinetissa 9.7.99 klo 14-15.20.

Kulttuuriasiamiesten järjestäytymis- ja koulutustilaisuus museolla 16.7.1999 klo 18-20.30.

Elokuu: Hely Alhaisen kirjoittama juttu Kauhajoen Kunnallislehteen ”Kyläkuvaaja Yrjö Yli-Vakkurin kuvat talteen” 4.8.1999.

”Kuva-aarteet kohottavat kylien ylpeyttä” Toni Viljanmaa Ilkassa 3.8.1999.

Syyskuu: Projektiryhmän kokous kunnantalon edustuskabinetissa 20.9.1999 klo 18-19.50.


Lokakuu: Lähetetty kulttuuriasiamiehille lokakuussa (vko 10) muistutukseksi keräysvaiheesta talkoopäivä-, matkalasku- ja tuntilistakaavake sekä kirje, jossa kerrotaan keräysvaiheen tuloksista siihen mennessä sekä muistutetaan aikataulusta.

Joulukuu: Kerttu Karhun juttu Kauhajoen Joulussa 1999.

2000
Helmikuu: Ohjausryhmän kokous 25.2.2000 kunnanviraston kabinetissa klo 14-15.55

Huhtikuu: Hankkeen vastuullinen toteuttaja Kari M. Alhainen osallistui muikku! – museo ja valokuva -seminaariin Jyväskylässä

Johtuen aloituksen viivästymisestä oli hankkeelle anottava jatkoaikaa. Hakemus 25.4.2000. Päätöksen jatkoajan myöntämisestä saimme 27.4.2000. Hankkeen uusi päättymispäivä oli 30.6.2000.

Kesäkuu: Kuvasimme vielä 1.6. n. 270 kuvaa Kauhajärveltä. Niiden skannaus ja tietokantaan siirto jäi projektiajan jälkeen talkootöinä tehtäväksi.

30.6.2000 julkaistiin hankkeen esittely Internetissä. Siellä on sekä kylittäin poimittu valokuvia sekä n. 400 kuvan tietokanta, josta voi hakea kuvia nimen, kylän, tapahtumayhteyden ja vuosiluvun avulla.

Elokuu: Ohjausryhmän kokous Kauhajoen museolla 7.8.2000 klo 14-15.40

Jari-Pekka Laitio teki lehtijutut hankkeen päättymisestä Pohjalaiseen ja Kauhajoen Kunnallislehteen.

Kulttuuriasiamiehinä toimivat seuraavat henkilöt:
Alhainen, Sesilia; Kauhajärvi
Anola-Pukkila, Orvokki; Kiviluomankylä
Kanerva, Kristiina; Sahankylä, osa Lustilankylää
Kangasniemi, Anna-Liisa; Kauhajärvi
Karhu, Jouni; Päntäne
Karhu, Kerttu; Päntäne
Käpylä, Ari; eri puolilta pitäjää
Lakso, Manne; Ikkeläjärvi
Lyly-Yrjänäinen, Irja; osa Filppulankylää
Lyly-Yrjänäinen, Unto; kirkonkylä, osa Filppulankylää
Mäki, Johanna; Juonikylä
Nurminen, Sirpa; Kainasto
Peltomaa, Susanna; Heikkilänkylä
Peltonen, Martti; osa Kuutinkylää
Taimisto, Marja-Liisa; Nummikoski
Tuisku, Martti; Könnönkylä
Varpela, Helena; Muurahainen
Oskari Yli-Vakkurin kuolinpesä; Vakkurinkylä, Muurahainen

30.6.2000 mennessä tietokantaan kirjasimme 3363 valokuvaa tietoineen. Niistä 700 on skannattu Yrjö Yli-Vakkurin kuvaamista lasinegatiiveista.
Kuvia otettiin kuvauspäiväkirjan mukaan n. 90 rullallista.

Kustannuksia syntyi seuraavasti:
Valokuvien jäljennöskuvaamisesta, suunnittelusta, tietojen kirjaamisesta tietokantaan, www-esittelyn toteuttamisesta ja projektin hallinnoimisesta 47507 mk (työtunteja n. 950 á 50 mk)
Kulttuurihenkilöiden palkkiot 5267 mk (työtunteja n. 105 á 50 mk)
Asiantuntijapalkkiot 2212 mk
Ennakonpidätyksiä ja sotu-maksuja, LEL ja TEL 31616 mk
Filmit ja niiden kehitys paperikuviksi 10433 mk
Vastaanottokaavakkeiden painatus, kirjekuoret, kotelot ja disketit 3470 mk
Matkakulut 3183 mk
Sekalaisia kuluja 484 mk
Kuluja yhteensä 104172 mk

Talkootyötä tehtiin seuraavasti:
385 tuntia á 50 mk 19250 mk
35 tuntia á 80 mk 2800 mk
yhteensä 22050 mk

Työtunteja kului yhteensä talkootyötunnit mukaan lukien n. 1475 tuntia.

Määrällisissä tavoitteissa pääsimme siihen, mihin arvioimmekin rahan riittävän. Laadullisesti ylitimme korkealle asetetut ennakkotavoitteet, kiitos ”aarteidenetsijöiden” innostuksen ja paneutumisen tehtävään.
Se, että joka kylään emme saaneet pestattua kulttuurihenkilöä, oli pettymys. Tästä syystä kunnan luoteispuoli ei ole edustettuna kokoelmassa. Toivomme siksi, että vastaavaa keräystä jatkettaisiin myöhemmin.

Projektin suunnittelua, valokuvien keräystä, tietojen kirjaamista, jäljennöskuvausta ja www-esittelyn toteuttamista on tehty 1.5.1999-30.6.2000 tuntilista- ja talkootyökaavakkeiden osoittamalla tavalla.Kari M. Alhainen
hankkeen vastuullinen toteuttaja