Kantokylä

Latva-Knuuttilan tilan päärakennus 1920-luvulla.