Puskankylä

Puskankylän kansakoulun ensimmäinen luokka 1930.