Teevahainen

Teevahaisen kansakoulun oppilaita opettajansa Nestor Laitisen kanssa.